Privacybeleid, cookies & algemene voorwaarden

Privacybeleid & cookies

"Het Circuit van Spa -Francorchamps"

 

Het Circuit van Francorchamps verbindt zich ertoe uw persoonlijke levenssfeer te beschermen en te respecteren.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens op correcte en transparante wijze, conform de bepalingen van de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd waarom we persoonlijke informatie verzamelen van mensen die onze website en onze app bezoeken en hoe we deze gebruiken.

 1. Algemeen

Dit Privacybeleid is van toepassing op gegevens met een persoonlijk karakter (hierna "gegevens" genoemd) die wij verzamelen om u de diensten van het Circuit van Spa-Francorchamps te kunnen aanbieden.

Door gebruik te maken van onze website of onze app, of door uw gegevens aan ons bekend te maken, gaat u akkoord met de praktijken die beschreven staan in dit Privacybeleid.

Gebruik onze website of onze app niet en geef uw gegevens niet aan ons door indien u niet akkoord gaat met de bepalingen van dit beleid.

 

 1. Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De nv Circuit de Spa-Francorchamps (hierna "het Circuit" genoemd), met als maatschappelijke zetel 55 Route du Circuit, 4970 Stavelot en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (BE) 0833.629.678, is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens met een persoonlijk karakter (hierna "gegevens" genoemd) die u rechtstreeks op de website spa-francorchamps.be of de app verschaft.

 

 1. Welke zijn de gegevens die wij verzamelen, waarom en op welke juridische grondslag?
 2. 1. De rechtstreeks verzamelde gegevens

Dit gaat over de verschafte gegevens:

 • wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief

Wij gebruiken uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten, van nieuws over het Circuit en de evenementen die er worden georganiseerd.

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken, door een schriftelijk verzoek in te dienen of door op de link 'uitschrijven' te klikken die u kunt terugvinden in onze e-mails.

 • via onze website wanneer u een aankoop doet op onze "Fan Shop", voor pistedopen, PDE's en geleide bezoeken. Wanneer u zich aanmeldt op onze website, gebruiken wij uw gegevens om de aangekochte producten op te sturen en om u op de hoogte te houden van de volgende pistedopen, PDE's en geleide bezoeken.

Het Circuit van Spa-Francorchamps verwerkt uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.

 

              3.2.  Welk soort gegevens?

Dit kan gaan om uw achternaam, voornaam, beroep, domicilie of woonplaats, foto, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, geboorteplaats en -datum, informatie over uw internetverbinding (IP-adres, locatie, enz.), enz.

Deze gegevens kunnen tijdens uw bezoek aan onze website of app worden verzameld of wanneer u contact met ons opneemt via e-mail.

Terwijl u onze website of app bezoekt, kunnen sommige gegevens worden verzameld voor statistische doeleinden. Het gaat met name om uw IP-adres, het geografische gebied van waaruit u deze bezoekt, de dag en het tijdstip van uw bezoek, en de geraadpleegde pagina's. Door gebruik te maken van onze website of onze app gaat u uitdrukkelijk akkoord dat deze gegevens worden verzameld voor statistische doeleinden.

        3. 3.  Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Cookies zorgen ervoor dat u optimaal kunt navigeren op onze website.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat kunnen worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur voor een website. Wanneer u de website nogmaals bezoekt, wordt deze cookie teruggestuurd naar de website. Op deze manier herkent de website uw browser en kan deze bijvoorbeeld uw taalvoorkeur onthouden. Cookies hebben doorgaans ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit (deze worden sessiecookies genoemd), terwijl andere langer op uw computer blijven staan, soms zelfs tot op het ogenblik dat ze manueel worden verwijderd (deze worden permanente cookies genoemd).

Welke cookies worden gebruikt?

 • Strikt noodzakelijke cookies.Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te bezoeken en te gebruiken. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of formulieren invullen. Indien u deze cookies weigert, zullen sommige functionaliteiten van de website niet optimaal werken en deze kunnen zelfs worden geblokkeerd.
 • Functionele cookies.Deze cookies zijn nodig voor een goede werking van onze website en om het gebruik ervan te verbeteren. Met deze cookies kunnen bijvoorbeeld uw voorkeuren worden onthouden, zodat deze kunnen worden gebruikt telkens u een pagina bezoekt die kan worden gepersonaliseerd.
 • Prestatiecookies.Deze website gebruikt Google Analytics, een van de meest verspreide analyseoplossingen op het internet, om ons te helpen begrijpen hoe u de website gebruikt en hoe we uw ervaring kunnen verbeteren. Deze cookies slaan informatie op zoals de tijdsduur van uw bezoek aan de website of de bezochte pagina's. Dankzij de analyse van deze informatie kan de website en de inhoud voor bezoekers worden geoptimaliseerd. Voor meer informatie over de cookies van Google Analytics kunt u terecht op de officiële pagina Google Analytics.
 • Cookies van derden.Deze cookies hebben betrekking op deelknoppen, plugins en inhoud afkomstig van platforms van derden, zodat u zich bijvoorbeeld kunt aanmelden op sociale netwerken. Voor een goede werking plaatsen websites van sociale netwerken (Youtube, SlideShare, Facebook, Flickr, Twitter, ...) cookies via onze website. Deze kunnen potentieel worden gebruikt om uw profiel te verbeteren of de gegevens aan te vullen waarover ze beschikken voor diverse doeleinden beschreven in hun respectievelijke privacybeleid.

 

 

U kunt de plaatsing van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen. De te volgen stappen verschillen voor elke browser (Microsoft Edge en Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, ...). U vindt de instructies hiervoor terug in het Help-menu van uw browser. Weet wel dat het uitschakelen van cookies een invloed heeft op de functionaliteten van onze website en tal van andere website die u bezoekt. 

 

 1. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang nodig is voor de activiteiten waarvoor ze werden verzameld. Deze gegevens worden bewaard en gebruikt tot op het ogenblik dat u ons uitdrukkelijk vraagt dit niet meer te doen, en conform de geldende wetgeving.

 

 1. Aan wie kunnen uw gegevens worden overgedragen?

In het kader van de uitvoering van onze diensten kan het Circuit bepaalde taken uitbesteden, gedeeltelijk of volledig, aan technische toeleveranciers die contractueel met ons verbonden zijn (onderhoud van de infrastructuur, van de informatiebeveiliging, webhosting, ...). Zij kunnen enkel toegang verkrijgen tot uw gegevens voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun respectievelijke taken.

Het Circuit verkoopt op geen enkele wijze uw persoonlijke gegevens aan derden en draagt deze ook niet aan derden over, behalve indien het een wet of gerechtelijke beslissing moet naleven.

Het Circuit gebruikt een externe dienst waarmee we onze nieuwsbrieven versturen, namelijk MailChimp. Wij verstrekken dus bepaalde informatie aan MailChimp, zoals uw e-mailadres, naam, taal en land. MailChimp verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bepalingen van zijn privacybeleid en cookieverklaring.

 

 1. Wat zijn uw rechten?

Wij beantwoorden zo spoedig mogelijk uw aanvragen en dit uiterlijk 30 (dertig) dagen na ontvangst.

      6.1 Recht op toegang

U hebt het recht om te allen tijde en gratis uw gegevens in te kijken, door een e-mail te sturen naar secretariat@spa-francorchamps.be of door een gedateerde en gehandtekende brief te sturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van het "Circuit de Spa-Francorchamps".

 

           6.2 Recht op rechtzetting

U hebt het recht te eisen dat onjuiste gegevens worden verbeterd en dat ongepaste of overbodige gegevens worden verwijderd, door een e-mail te sturen naar secretariat@spa-francorchamps.be of door een gedateerde en gehandtekende brief te sturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van het "Circuit de Spa-Francorchamps".

 

               6.3. Recht om te worden vergeten

Wanneer u wilt dat uw gegevens niet meer worden verwerkt en wanneer u aan de voorwaarden voldoet om te vragen dat uw gegevens worden gewist conform de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, zal het Circuit uw gegevens verwijderen.

 

               6.4. Recht van bezwaar

U beschikt over een recht van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor prospectiedoeleinden. U kunt uw recht van bezwaar uitoefenen door op de link 'Uitschrijven' in onze e-mails te klikken.

 

               6.5. Recht op de beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de gegevensverwerking van het Circuit te bekomen, conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  

 1. Links naar andere websites en diensten

Onze websites kunnen links bevatten naar externe websites, en sommige van onze diensten geven u toegang tot de diensten van derden (organisatoren, promotors, commerciële partners en sociale netwerken.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze websites en diensten van derden of hun praktijken op het vlak van bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Lees de privacyverklaringen van de externe websites of diensten die u vanaf onze websites of diensten gebruikt.

  

 1.  Clausule inzake de beperking van de aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van het Circuit is beperkt tot directe schade, met uitzondering van alle indirecte schade. Het Circuit kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals het verlies van gegevens, financiële of commerciële schade, winstderving, verhoging van de algemene kosten of storing van de planning. Deze lijst is niet-limitatief.

Bovendien kan het Circuit niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een onrechtmatig gebruik van de gegevens door derden (diefstal van gegevens, virussen, phishing of andere gegevensinbreuken).

 

 1. In geval van geschillen

Vorderingen, klachten of verwijten moeten gericht worden aan het adres van de maatschappelijke zetel van het Circuit.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze bepalingen worden beheerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig de Belgische wetgeving, die exclusief van toepassing is in geval van geschillen.

Geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost binnen een maand nadat deze zijn ontstaan, waarbij deze termijn kan worden verlengd mits goedkeuring door de partijen, mogen door de meest gerede partij voor de Franstalige gerechtshoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Verviers worden gebracht, die de enige bevoegde rechtbanken zijn.

 

 1. Datum van inwerkingtreding

Dit privacybeleid werd opgesteld en is in werking getreden in mei 2018. Het Circuit behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken gedeelten van dit beleid te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Wij raden u dan ook aan om dit document regelmatig te raadplegen.

Gebruiksvoorwaarden van de website of de app

 1. AUTEURSRECHTEN
  Deze website et de app zijn de eigendom van het Circuit van Spa-Francorchamps en zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Op deze website en op de app kunt u informatie hierover raadplegen, printen en downloaden voor eigen gebruik. Het is verboden om de inhoud (teksten, beelden, logo's) volledig of gedeeltelijk te verspreiden voor beroeps- en/of commerciële doeleinden en om deze inhoud openbaar te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Circuit van Spa-Francorchamps.
 2. INHOUD
  De informatie op deze website en de app is onderhevig aan wijzigingen, verbeteringen en updates zonder voorafgaande kennisgeving. Deze website is gekoppeld aan externe websites, onder meer van dealers, fabrikanten, ... Het Circuit van Spa-Francorchamps kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de toegankelijkheid van bepaalde websites van derden.
 3. TOEPASSELIJKE WETGEVING
  Op deze website en de app is de Belgische wetgeving van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van Verviers zijn bevoegd voor eventuele geschillen met betrekking tot deze website et de app.

BELEID TER BESCHERMING VAN DE GEGEVENS DIE HET CIRCUIT VERWERKT VIA ZIJN MOBIELE APPLICATIE (EN VIA ZIJN CASHLESS SERVICE)

Het Circuit doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren wanneer het zijn mobiele applicatie (1) en cashless service (2) voor u beschikbaar stelt.

1) VERWERKING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN GEBRUIKERS VAN DE DOOR HET CIRCUIT TER BESCHIKKING GESTELDE APPLICATIE

Het Circuit doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. De gegevens die u ons toevertrouwt en die u genereert tijdens uw bezoek aan onze mobiele applicatie zijn voornamelijk persoonsgegevens. Het Circuit volgt nauwgezet de toepasselijke wetgeving op dit gebied, en alle andere gebieden. We doen dit als volgt:

WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

GEGEVENSVERWERKING DOOR DE MOBIELE APPLICATIE

Installatie via de « app stores »

De applicatie “Spa-Francorchamps” is beschikbaar in de volgende “apps stores” (platforms die applicaties van derden aanbieden): Google Play en iTunes. Het downloaden van de mobiele applicatie kan daarom onderworpen zijn aan een registratie bij de "app store". Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw gegevens in verband met deze registratie en het gebruik van deze “app stores”.

Inhoud delen via de mobiele applicatie

Als het besturingssysteem (Android of iOS) dat u gebruikt een functie aanbiedt om applicatie-inhoud te delen, kunt u deze functie op onze mobiele applicatie gebruiken via de Delen- of Aanbevelen-knop, om inhoud  te delen of om producten aan te bevelen. Afhankelijk van de functie die uw besturingssysteem heeft en de configuratie van uw toestel, kunt u zo sociale netwerken gebruiken om inhoud te delen.  

Geolocatie

Onze mobiele applicatie heeft bepaalde functies (bijvoorbeeld: "oriënteer u op het circuit") die de geolocatie van uw apparaat gebruiken om geolocatiegegevens vast te leggen. Het doel van dit gebruik van uw gegevens is om u relevante diensten te verlenen, in functie van waar u zich bevindt. We verzamelen deze gegevens alleen met uw toestemming, aangezien u de mobiele applicatie moet autoriseren om toegang te krijgen tot geolocatiediensten. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Wij maken geen verplaatsingsprofiel aan op basis van deze gegevens.

Meldingen

Met uw toestemming om deze meldingen in te schakelen, kan onze mobiele applicatie u op de hoogte stellen van bepaalde gebeurtenissen of onderwerpen, zelfs wanneer de app niet geopend is. Deze kan dus op de achtergrond werken en u meldingen sturen, zolang de internettoegang is geactiveerd en u aanwezig bent op het Circuit. Als u dergelijke meldingen niet meer wilt ontvangen, kunt u deze optie op elk moment deactiveren door naar de meldingsinstellingen van de mobiele applicatie te gaan.  

Autorisaties gevraagd door de mobiele applicatie

Om bepaalde functies te laten werken, moet onze mobiele applicatie toegang hebben tot bepaalde interfaces en gegevens op uw apparaat. Afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt, is hiervoor deels uw uitdrukkelijke toestemming vereist. Onze mobiele applicatie vereist de volgende autorisaties (indien nodig voor de verwerking van uw gegevens):

• Uw geografische positie (geolocatie) : deze autorisatie is nodig zodat de mobiele applicatie toegang heeft tot de geografische positie die door uw apparaat is bepaald. Indien u deze toegang niet verleent, kan de weergave van inhoud die specifiek is voor uw geografische positie niet of slechts beperkt mogelijk zijn;

• Meldingen : deze autorisatie is vereist om de meldingsservice van de mobiele applicatie te activeren;

• Toegang tot uw camera/fototoestel : autorisatie is vereist om de mobiele applicatie de camerafunctie van uw apparaat te laten gebruiken, foto's te laten maken of een QR-code te laten lezen. De mobiele applicatie heeft alleen toegang tot de camera als u de bijbehorende functie selecteert in de mobiele applicatie;

• Uw microfoon : om geluidsbestanden op te nemen;

• Toegang tot de opslagruimte van uw apparaat : deze autorisatie is nodig om de mobiele applicatie in staat te stellen gegevens op te slaan of te lezen in het geheugen of, indien van toepassing, in een aanvullend geheugen van uw apparaat. De mobiele applicatie leest uitsluitend de gegevens die zijn geregistreerd met betrekking tot het gebruik ervan. U kunt deze autorisaties op elk moment intrekken of de autorisatie-instellingen aanpassen in de systeeminstellingen van uw apparaat.

2) VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN GEBRUIKERS VAN DE CASHLESS SERVICE DIE DOOR HET CIRCUIT TER BESCHIKKING WORDT GESTELD

Het Circuit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn verzameld als onderdeel van de Cashless Service. Het Circuit van Spa-Francorchamps verbindt zich ertoe, bij het opzetten en beheren van zijn Cashless Service, zoals bij elke andere activiteit van het Circuit, uw privacy te beschermen en te respecteren. We doen dit als volgt:

GEBRUIK VAN ONZE CASHLESS SERVICE

Creëren van een cashless account

Doel : Om alle functionaliteiten van onze Cashless Service te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat u een account aanmaakt op onze Website of in onze Mobiele Applicatie.

- Indien u één of meerdere cashless kaarten heeft, kunt u deze kaarten aan uw account koppelen.

- Indien u een account heeft op de mobiele applicatie, zal deze applicatie u systematisch een QR-code bezorgen waarmee u via de applicatie kunt betalen. De gegevens die u ons stuurt bij het aanmaken van uw cashless account worden verwerkt om u toegang te geven tot onze Cashless Service. Dit is essentieel om u in staat te stellen op het Circuit aankopen te doen zonder uw bankkaart of contant geld te hoeven gebruiken.

Rechtsgrond - De verwerkte persoonsgegevens zijn essentieel voor de uitvoering van de terbeschikkingstellingsovereenkomst van de Cashless Service, die wordt aangeboden door het aanmaken van dit persoonlijk account. De aankoop van producten op het Circuit is niet afhankelijk van het gebruik van de Cashless service of het aanmaken van een persoonlijk account, aangezien betalingen ook kunnen worden gedaan met een bankkaart, met contant geld, of via een Cashless kaart die wordt uitgegeven door het Circuit maar die niet gekoppeld is aan een persoonlijk account. De Cashless service is dus een faciliteit die wordt aangeboden aan Klanten van het Circuit. U bent vrij om een ​​dergelijk account aan te maken waarbij uw gegevens door het Circuit worden verwerkt.

Categorieën van gegevens – Het kan gaan om uw naam, voornaam, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en eventueel het nummer van uw Cashless kaart, indien u beslist om één of meerdere kaarten aan uw account te koppelen. Al deze gegevens zijn essentieel. Zonder deze kunnen we geen account voor u aanmaken of u laten genieten van de functies die dit account biedt. Deze gegevens kunnen worden verzameld wanneer u uw account aanmaakt op de website van het Circuit of in de mobiele applicatie. Deze gegevens kunnen ook worden verzameld wanneer u per e-mail, telefoon of post contact met ons opneemt over de Cashless service.

Ontvangers van de gegevens – Uw gegevens kunnen worden verwerkt door onderaannemers zoals de host van onze website, de host en de leverancier van onze IT-diensten en de aanbieders van betalingsdiensten, en dit voor de doeleinden die strikt noodzakelijk zijn om te voldoen aan de instructies die we aan hen doorgeven.

Duur - Wij zijn verplicht om facturatiegegevens te bewaren tot het einde van onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, met name gedurende 7 volledige boekjaren vanaf 1 januari van het boekjaar volgend op de datum van aankoop van onze producten of levering van onze diensten. De gegevens kunnen ook 10 jaar worden bewaard om redenen van contractuele aansprakelijkheid.

Het gebruik van uw Cashless account

Categorieën van gegevens  – Wanneer uw account is aangemaakt en gekoppeld aan een Cashless kaart, indien van toepassing, vindt u er de geschiedenis van uw transacties, uw saldo en uw aankoopbewijzen.

Doelen - We verwerken deze gegevens om ze op uw Cashless account weer te geven. Dit is essentieel om gecentraliseerd toegang te hebben tot al deze informatie. U kunt ook facturen opvragen voor aankopen gedaan via de Cashless service via uw account of uw kaart deactiveren in geval van verlies of diefstal. We verwerken uw gegevens ook om te antwoorden op verschillende verzoeken gericht aan het adres cashless@spa-francorchamps.be met betrekking tot elke storing van de Cashless service die u zou kunnen tegenkomen.

Rechtsgrond - De persoonsgegevens die hiervoor worden verwerkt, zijn essentieel voor de uitvoering van de overeenkomst. Bovendien kunnen dezelfde gegevens worden verwerkt om het gebruik van het account te controleren en fraude te voorkomen. Dit doel is dan gebaseerd op het legitieme belang van het Circuit om fraude te voorkomen.

Ontvangers van de gegevens – Deze gegevens kunnen eventueel worden doorgegeven aan de gerechtelijke autoriteiten in geval van fraude of andere inbreuken. Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt door onderaannemers zoals de host van onze website, de host en de leverancier van onze IT-diensten en de verschillende aanbieders van betalingsdiensten, en dit voor de doeleinden die strikt noodzakelijk zijn om te voldoen aan de instructies die we aan hen doorgeven.

Duur - Wij zijn verplicht om facturatiegegevens te bewaren tot het einde van onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, met name gedurende 7 volledige boekjaren vanaf 1 januari van het boekjaar volgend op de datum van aankoop van onze producten of de levering van onze diensten. De gegevens kunnen ook 10 jaar worden bewaard om redenen van contractuele aansprakelijkheid.

STATISTIEKEN

De verbruiksgegevens van Klanten die de Cashless Service gebruiken, kunnen door het Circuit worden gebruikt voor statistische doeleinden. In dit geval worden de gegevens geaggregeerd en geanonimiseerd, waardoor ze geen persoonlijk karakter meer hebben.

WIFI

Doel – Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om u te laten genieten van de wifi die we gratis ter beschikking stellen wanneer u zich op de terreinen van het Circuit bevindt, om zo de Cashless QR-codes in de mobiele applicatie weer te kunnen geven.

Rechtsgrond - Ons legitieme belang om ons computernetwerk te beschermen en samen te werken met de gerechtelijke autoriteiten, stelt ons in staat uw gegevens te verwerken om de beschikbaar gestelde wifiverbinding te beveiligen en uw verbindingsgegevens te bewaren.

Categorieën van gegevens – Het gaat om uw naam, voornaam, e-mailadres, wachtwoord en verbindingsgegevens.

Ontvanger van de gegevens – Uw verbindingsgegevens kunnen indien nodig worden doorgegeven aan de gerechtelijke autoriteiten.

Duur - Wij bewaren uw gegevens hiervoor tot maximaal 6 maanden na uw laatste verbinding met het aangeboden wifinetwerk.

Locatie – Van zodra u de Cashless app gebruikt en QR-codes weergeeft, betekent dit impliciet dat u op het Circuit bent. Dit is ook het geval als u gebruik maakt van een van de terminals die zich op het Circuit bevinden. Het Circuit verwerkt deze gegevens echter voor geen enkel doel.

BEWIJS VAN HET VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS

Doelen – Wanneer u gebruik maakt van uw recht om uw persoonlijk account te wissen of vraagt om de verwijdering van uw persoonlijk account op de website of in de applicatie, dan bewaart het Circuit de gegevens die nodig zijn om te bewijzen dat de verwijdering heeft plaatsgevonden. Deze gegevensbewaring is alleen voor bewijsdoeleinden en bevat alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om het bewijs van verwijdering vast te stellen.

Rechtsgrond – Het bewaren van bewijs van wissen is onderdeel van de wettelijke verplichting die artikel 5.2 van de AVG oplegt, namelijk de verantwoordingsplicht. Deze bepaling stelt een wettelijke verplichting vast in de zin van artikel 17 van de AVG die een uitzondering op het volledig wissen van gegevens kan rechtvaardigen. Het bewaren van deze gegevens wordt ook gerechtvaardigd door het legitieme belang van het Circuit bij het leveren van bewijs van naleving van zijn wettelijke verplichtingen onder de AVG.

Categorieën van gegevens – Het gaat om uw naam, voornaam, verwijderingsverzoek, datum van effectieve verwijdering en de logs van de gegevensverwijdering in de database.

Ontvanger van de gegevens – De gegevens die in het verwijderingsregister zijn opgenomen, worden niet doorgegeven aan een andere ontvanger dan de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Duur - Wij bewaren uw gegevens voor dit doel zolang het Circuit aansprakelijk kan worden gesteld voor het niet voldoen aan verzoeken tot wissen, namelijk voor een periode van maximaal 10 jaar.

LOCATIE VAN UW GEGEVENS

In de Europese Unie – Uw gegevens worden in principe uitsluitend opgeslagen op servers die zich binnen de EU bevinden.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Informatie – Dit recht wordt uitgeoefend via dit document. Als er bij de verwerkte gegevens ook gegevens van uw personeel zijn, dient u hen op de hoogte te stellen van dit document.

Inzage en rectificatie – U beschikt over het recht op inzage van uw gegevens, en indien nodig op de correctie ervan. U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens gratis in te zien door een e-mail te sturen naar secretariat@spa-francorchamps.be of een gedateerde en ondertekende brief te sturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van "Het Circuit van Spa-Francorchamps". U heeft ook het recht om te eisen dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat ongepaste of niet langer benodigde gegevens worden verwijderd door een e-mail te sturen naar secretariat@spa-francorchamps.be of door ons een gedateerde en ondertekende brief te sturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van "Het Circuit van Spa-Francorchamps".

Bezwaar – U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens die wij doen op basis van ons legitiem belang. U kunt uw recht om bezwaar te maken uitoefenen via de afmeldlinks die beschikbaar zijn in de e-mails die naar u zijn verzonden.

Uw toestemming intrekken – Wanneer de gegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming, kunt u deze beslissing op elk moment intrekken, zonder de eerdere verwerking in twijfel te trekken.

Verwijdering – U kunt de verwijdering van uw gegevens of de beperking van de verwerking ervan verkrijgen onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 17 en 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overdraagbaarheid – De gegevens die u ons heeft verstrekt, kunnen in elektronische vorm worden gecommuniceerd of verzonden.

TOT WIE MOET U ZICH RICHTEN?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens (de S.A. Le Circuit de Spa-Francorchamps (hierna : « Het Circuit ») waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Route du Circuit 55, 4970 Stavelot en die geregistreerd staat bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (BE) 0833.629.678) en zijn afgevaardigde voor de bescherming van gegevens (Tel. +32 4 229 20 10 ; dpo@spa-francorchamps.be, Boulevard d’Avroy 280, 4000 Luik, België) staan ​​tot uw beschikking voor al uw vragen en, mits bewijs van uw identiteit, voor elk verzoek met betrekking tot de hierboven uiteengezette rechten. Indien u meer informatie wenst, of indien u een klacht wenst in te dienen, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel, Tel. + 32 2 274 48 00 – https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen).