Privacybeleid, cookies & algemene voorwaarden

Privacybeleid & cookies

"Het Circuit van Spa -Francorchamps"

 

Het Circuit van Francorchamps verbindt zich ertoe uw persoonlijke levenssfeer te beschermen en te respecteren.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens op correcte en transparante wijze, conform de bepalingen van de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd waarom we persoonlijke informatie verzamelen van mensen die onze website en onze app bezoeken en hoe we deze gebruiken.

 1. Algemeen

Dit Privacybeleid is van toepassing op gegevens met een persoonlijk karakter (hierna "gegevens" genoemd) die wij verzamelen om u de diensten van het Circuit van Spa-Francorchamps te kunnen aanbieden.

Door gebruik te maken van onze website of onze app, of door uw gegevens aan ons bekend te maken, gaat u akkoord met de praktijken die beschreven staan in dit Privacybeleid.

Gebruik onze website of onze app niet en geef uw gegevens niet aan ons door indien u niet akkoord gaat met de bepalingen van dit beleid.

 

 1. Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De nv Circuit de Spa-Francorchamps (hierna "het Circuit" genoemd), met als maatschappelijke zetel 55 Route du Circuit, 4970 Stavelot en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (BE) 0833.629.678, is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens met een persoonlijk karakter (hierna "gegevens" genoemd) die u rechtstreeks op de website spa-francorchamps.be of de app verschaft.

 

 1. Welke zijn de gegevens die wij verzamelen, waarom en op welke juridische grondslag?
 2. 1. De rechtstreeks verzamelde gegevens

Dit gaat over de verschafte gegevens:

 • wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief

Wij gebruiken uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten, van nieuws over het Circuit en de evenementen die er worden georganiseerd.

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken, door een schriftelijk verzoek in te dienen of door op de link 'uitschrijven' te klikken die u kunt terugvinden in onze e-mails.

 • via onze website wanneer u een aankoop doet op onze "Fan Shop", voor pistedopen, PDE's en geleide bezoeken. Wanneer u zich aanmeldt op onze website, gebruiken wij uw gegevens om de aangekochte producten op te sturen en om u op de hoogte te houden van de volgende pistedopen, PDE's en geleide bezoeken.

Het Circuit van Spa-Francorchamps verwerkt uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.

 

              3.2.  Welk soort gegevens?

Dit kan gaan om uw achternaam, voornaam, beroep, domicilie of woonplaats, foto, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, geboorteplaats en -datum, informatie over uw internetverbinding (IP-adres, locatie, enz.), enz.

Deze gegevens kunnen tijdens uw bezoek aan onze website of app worden verzameld of wanneer u contact met ons opneemt via e-mail.

Terwijl u onze website of app bezoekt, kunnen sommige gegevens worden verzameld voor statistische doeleinden. Het gaat met name om uw IP-adres, het geografische gebied van waaruit u deze bezoekt, de dag en het tijdstip van uw bezoek, en de geraadpleegde pagina's. Door gebruik te maken van onze website of onze app gaat u uitdrukkelijk akkoord dat deze gegevens worden verzameld voor statistische doeleinden.

        3. 3.  Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Cookies zorgen ervoor dat u optimaal kunt navigeren op onze website.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat kunnen worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur voor een website. Wanneer u de website nogmaals bezoekt, wordt deze cookie teruggestuurd naar de website. Op deze manier herkent de website uw browser en kan deze bijvoorbeeld uw taalvoorkeur onthouden. Cookies hebben doorgaans ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit (deze worden sessiecookies genoemd), terwijl andere langer op uw computer blijven staan, soms zelfs tot op het ogenblik dat ze manueel worden verwijderd (deze worden permanente cookies genoemd).

Welke cookies worden gebruikt?

 • Strikt noodzakelijke cookies.Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te bezoeken en te gebruiken. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of formulieren invullen. Indien u deze cookies weigert, zullen sommige functionaliteiten van de website niet optimaal werken en deze kunnen zelfs worden geblokkeerd.
 • Functionele cookies.Deze cookies zijn nodig voor een goede werking van onze website en om het gebruik ervan te verbeteren. Met deze cookies kunnen bijvoorbeeld uw voorkeuren worden onthouden, zodat deze kunnen worden gebruikt telkens u een pagina bezoekt die kan worden gepersonaliseerd.
 • Prestatiecookies.Deze website gebruikt Google Analytics, een van de meest verspreide analyseoplossingen op het internet, om ons te helpen begrijpen hoe u de website gebruikt en hoe we uw ervaring kunnen verbeteren. Deze cookies slaan informatie op zoals de tijdsduur van uw bezoek aan de website of de bezochte pagina's. Dankzij de analyse van deze informatie kan de website en de inhoud voor bezoekers worden geoptimaliseerd. Voor meer informatie over de cookies van Google Analytics kunt u terecht op de officiële pagina Google Analytics.
 • Cookies van derden.Deze cookies hebben betrekking op deelknoppen, plugins en inhoud afkomstig van platforms van derden, zodat u zich bijvoorbeeld kunt aanmelden op sociale netwerken. Voor een goede werking plaatsen websites van sociale netwerken (Youtube, SlideShare, Facebook, Flickr, Twitter, ...) cookies via onze website. Deze kunnen potentieel worden gebruikt om uw profiel te verbeteren of de gegevens aan te vullen waarover ze beschikken voor diverse doeleinden beschreven in hun respectievelijke privacybeleid.

 

 

U kunt de plaatsing van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen. De te volgen stappen verschillen voor elke browser (Microsoft Edge en Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, ...). U vindt de instructies hiervoor terug in het Help-menu van uw browser. Weet wel dat het uitschakelen van cookies een invloed heeft op de functionaliteten van onze website en tal van andere website die u bezoekt. 

 

 1. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang nodig is voor de activiteiten waarvoor ze werden verzameld. Deze gegevens worden bewaard en gebruikt tot op het ogenblik dat u ons uitdrukkelijk vraagt dit niet meer te doen, en conform de geldende wetgeving.

 

 1. Aan wie kunnen uw gegevens worden overgedragen?

In het kader van de uitvoering van onze diensten kan het Circuit bepaalde taken uitbesteden, gedeeltelijk of volledig, aan technische toeleveranciers die contractueel met ons verbonden zijn (onderhoud van de infrastructuur, van de informatiebeveiliging, webhosting, ...). Zij kunnen enkel toegang verkrijgen tot uw gegevens voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun respectievelijke taken.

Het Circuit verkoopt op geen enkele wijze uw persoonlijke gegevens aan derden en draagt deze ook niet aan derden over, behalve indien het een wet of gerechtelijke beslissing moet naleven.

Het Circuit gebruikt een externe dienst waarmee we onze nieuwsbrieven versturen, namelijk MailChimp. Wij verstrekken dus bepaalde informatie aan MailChimp, zoals uw e-mailadres, naam, taal en land. MailChimp verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bepalingen van zijn privacybeleid en cookieverklaring.

 

 1. Wat zijn uw rechten?

Wij beantwoorden zo spoedig mogelijk uw aanvragen en dit uiterlijk 30 (dertig) dagen na ontvangst.

      6.1 Recht op toegang

U hebt het recht om te allen tijde en gratis uw gegevens in te kijken, door een e-mail te sturen naar secretariat@spa-francorchamps.be of door een gedateerde en gehandtekende brief te sturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van het "Circuit de Spa-Francorchamps".

 

           6.2 Recht op rechtzetting

U hebt het recht te eisen dat onjuiste gegevens worden verbeterd en dat ongepaste of overbodige gegevens worden verwijderd, door een e-mail te sturen naar secretariat@spa-francorchamps.be of door een gedateerde en gehandtekende brief te sturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van het "Circuit de Spa-Francorchamps".

 

               6.3. Recht om te worden vergeten

Wanneer u wilt dat uw gegevens niet meer worden verwerkt en wanneer u aan de voorwaarden voldoet om te vragen dat uw gegevens worden gewist conform de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, zal het Circuit uw gegevens verwijderen.

 

               6.4. Recht van bezwaar

U beschikt over een recht van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor prospectiedoeleinden. U kunt uw recht van bezwaar uitoefenen door op de link 'Uitschrijven' in onze e-mails te klikken.

 

               6.5. Recht op de beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de gegevensverwerking van het Circuit te bekomen, conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  

 1. Links naar andere websites en diensten

Onze websites kunnen links bevatten naar externe websites, en sommige van onze diensten geven u toegang tot de diensten van derden (organisatoren, promotors, commerciële partners en sociale netwerken.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze websites en diensten van derden of hun praktijken op het vlak van bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Lees de privacyverklaringen van de externe websites of diensten die u vanaf onze websites of diensten gebruikt.

  

 1.  Clausule inzake de beperking van de aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van het Circuit is beperkt tot directe schade, met uitzondering van alle indirecte schade. Het Circuit kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals het verlies van gegevens, financiële of commerciële schade, winstderving, verhoging van de algemene kosten of storing van de planning. Deze lijst is niet-limitatief.

Bovendien kan het Circuit niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een onrechtmatig gebruik van de gegevens door derden (diefstal van gegevens, virussen, phishing of andere gegevensinbreuken).

 

 1. In geval van geschillen

Vorderingen, klachten of verwijten moeten gericht worden aan het adres van de maatschappelijke zetel van het Circuit.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze bepalingen worden beheerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig de Belgische wetgeving, die exclusief van toepassing is in geval van geschillen.

Geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost binnen een maand nadat deze zijn ontstaan, waarbij deze termijn kan worden verlengd mits goedkeuring door de partijen, mogen door de meest gerede partij voor de Franstalige gerechtshoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Verviers worden gebracht, die de enige bevoegde rechtbanken zijn.

 

 1. Datum van inwerkingtreding

Dit privacybeleid werd opgesteld en is in werking getreden in mei 2018. Het Circuit behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken gedeelten van dit beleid te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Wij raden u dan ook aan om dit document regelmatig te raadplegen.

Gebruiksvoorwaarden van de website of de app

 1. AUTEURSRECHTEN
  Deze website et de app zijn de eigendom van het Circuit van Spa-Francorchamps en zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Op deze website en op de app kunt u informatie hierover raadplegen, printen en downloaden voor eigen gebruik. Het is verboden om de inhoud (teksten, beelden, logo's) volledig of gedeeltelijk te verspreiden voor beroeps- en/of commerciële doeleinden en om deze inhoud openbaar te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Circuit van Spa-Francorchamps.
 2. INHOUD
  De informatie op deze website en de app is onderhevig aan wijzigingen, verbeteringen en updates zonder voorafgaande kennisgeving. Deze website is gekoppeld aan externe websites, onder meer van dealers, fabrikanten, ... Het Circuit van Spa-Francorchamps kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de toegankelijkheid van bepaalde websites van derden.
 3. TOEPASSELIJKE WETGEVING
  Op deze website en de app is de Belgische wetgeving van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van Verviers zijn bevoegd voor eventuele geschillen met betrekking tot deze website et de app.