Governance

Governance

Le Circuit de Spa-Francorchamps is een Naamloze vennootschap waarvan Wallonië de hoofdaandeelhouder is, via Wallonie Entreprendre.

De Raad van Bestuur, benoemd voor een periode van vijf jaar, bestaat uit negen bestuurders (waaronder de Voorzitter en de Vicevoorzitter) benoemd door de Waalse Regering; drie onafhankelijke bestuurders benoemd door de Waalse Regering; Wallonie Entreprendre is vertegenwoordigd en stelt een bijkomende bestuurder voor; twee commissarissen van de Waalse Regering.

 

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur werd vernieuwd op 23 maart 2023. 

In 2023 kwam de Raad van Bestuur twaalf keer samen. Alle mandaten, zowel binnen de Raad van Bestuur als binnen de twee comités, worden gratis uitgeoefend. 

De leden van de Raad van Bestuur :

 • Dhr. Melchior Wathelet, Voorzitter ;
 • Dhr. Ersel Kaynak, Vicevoorzitter ;
 • Dhr. Thierry De Bournonville ;
 • Mevr. Sophie Delettre ;
 • Dhr. Pierre Léonard ;
 • Mevr. Emilie Massin ;
 • Dhr. Gilles Mouyard ;
 • Dhr. Thomas Rulmont ;
 • Dhr. Sébastien Durieux ;
 • Mevr. Sabrina Haquet, vertegenwoordiger van  Wallonie Entreprendre ;
 • Dhr. Willy Delflys, onafhankelijk bestuurder ;
 • Dhr. François Lepot, onafhankelijk bestuurder ;
 • Mevr. Sabine Mahy, onafhankelijk bestuurder .

 

Naast de Raad van Bestuur zijn er ook twee comités die de bevoegdheid hebben om te adviseren en voorstellen en aanbevelingen te formuleren voor de Raad van Bestuur. Deze worden allebei voorgezeten door een onafhankelijke bestuurder.

Het gaat hier om het Auditcomité en het HR- en verloningscomité. 

 

Auditcomité

Het Auditcomité staat in voor : 

1° het informeren van de Raad van Bestuur over de resultaten van de wettelijke controle van de jaarrekeningen en het toelichten van de wijze waarop de wettelijke controle van de jaarrekeningen en, in voorkomend geval, van de geconsolideerde jaarrekeningen hebben bijgedragen tot de integriteit van de financiële informatie, alsook van de rol die het auditcomité in dit proces heeft gespeeld;

2° de opvolging van het proces van het opstellen van financiële informatie, alsook het voorstellen van aanbevelingen of voorstellen om de integriteit ervan te garanderen;

3° de opvolging van de doeltreffendheid van de interne controle- en risicobeheersystemen van de organisatie, alsook de opvolging van de interne audit en de doeltreffendheid ervan ;

4° de opvolging van de wettelijke controle van de jaarrekeningen, met inbegrip van de opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de Regeringscommissaris.

Dit comité bestaat uit : 

 • Sabine Mahy, Voorzitter ;
 • Sophie Delettre ;
 • Sabrina Haquet

 

HR- en verloningscomité 

Het HR- en verloningscomité heeft als opdracht advies te geven over het verloningsbeleid en de verloningspraktijken, alsook aanbevelingen te formuleren over de individuele verloning en eventuele voordelen die aan de Directieleden van de vennootschap worden toegekend. 

Dit comité bestaat uit : 

 • Willy Delflys, Voorzitter ;
 • Pierre Léonard ;
 • Thomas Rulmont ;
 • Sébastien Durieux

 

Algemene vergadering

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle aandeelhouders van het Circuit, met name het Waalse Gewest, de Provincie Luik, de Stad Stavelot, de Stad Malmedy, de Stad Spa, de Stad Verviers, de Duitstalige Gemeenschap, FTPL, RACB, FMB, RAC Spa, RAC Junior de Liège, Union mechanisée Spa, Santa Fe Motor Club en RMU.

Documenten - Algemene vergadering  :

Image SpaFrancorchamps
Hulp nodig?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen