Maatschappelijke verantwoordelijkheid van het Circuit

Toekomstgerichte toewijding

Het Circuit van Spa-Francorchamps wordt gekenmerkt door zijn unieke traject, gelegen in het hart van een groene natuurlijke omgeving, de Belgische Ardennen.

Momenteel is het Circuit betrokken bij twee afzonderlijke projecten in het kader van zijn aanpak omtrent zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als bedrijf. Dit betreft enerzijds het milieu-accreditatieprogramma van FIA, dat is opgebouwd rond de ISO 14001-norm en rond verschillende prioritaire thema’s voor de belanghebbenden in de autosport, zoals het gebruik van energie, waterverbruik, afvalbeheer, kwesties in verband met bodem- en waterverontreiniging, mobiliteit, biodiversiteit, beheer van geluidsemissies, enz. Het Circuit is sinds 5 oktober 2022 gecertificeerd met twee sterren, en het certificeringsproces voor drie sterren, het hoogste niveau, is momenteel aan de gang. Daarnaast is het Circuit ook betrokken bij de “certificering voor duurzaam ondernemerschap” van de Waalse Kamer van Koophandel en Industrie (CCI). Dit programma is opgebouwd rond de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het bestaat met name uit de uitvoering van een jaarlijks actieplan met een tiental maatregelen, goedgekeurd door een comité van onafhankelijke experten. Deze certificering duurt drie jaar en leidt tot het behalen van een certificaat in duurzaam ondernemen, uitgegeven door UNITAR, het VN-agentschap voor duurzame ontwikkeling.

Op 29 maart 2024 presenteerden de Algemeen directeur en de Voorzitter van de Raad van bestuur van het Circuit van Spa-Francorchamps de Strategie 2024-2028, getiteld een “Circuit dat waarden creëert”.

Deze nieuwe vijfjarenstrategie is nauw verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties en definieert zodus de contouren van het duurzaamheidsbeleid van het Circuit.

In de Strategie 2024-2028 komen de SDG’s zo’n 80 keer aan bod. De SDG’s die voor het Circuit prioritair zijn, zijn de volgende:

Concreet heeft het Circuit de ambitie om:

 • Een park van zonnepanelen te bouwen, waarvan de productie het huidige elektriciteitsverbruik zal overtreffen ;
 • Verschillende gebouwen te renoveren of te bouwen (kantoren, werkplaats, ontvangstruimtes, sanitaire voorzieningen, enz.) om het comfort en de milieuprestaties te verbeteren ;
 • De economische terugverdieneffecten van het Circuit te objectiveren ;
 • In samenwerking met een gespecialiseerde organisatie de biologische kwaliteit van de verschillende geïdentificeerde groene ruimtes te analyseren en een ontwikkelingsplan op te stellen om de biodiversiteit op het terrein van het Circuit te verbeteren ;
 • Zijn activiteiten te diversifiëren en in het bijzonder evenementen rond hardlopen en fietsen te organiseren ;
 • Meer scholen en kansarmen het Circuit te laten ontdekken ;
 • Een dag te organiseren die exclusief gewijd is aan de inwoners van de twee gemeenten waarin het Circuit gelegen is, met name Stavelot en Malmedy ;
 • De interne bestuursmechanismen te versterken.
Nuttige links

Duurzaamheidsbeleid van het Circuit

De NV van publiek recht Le Circuit de Spa-Francorchamps, een vennootschap die actief is in het beheer en de exploitatie van een autosportcircuit en zijn talrijke ondersteunende infrastructuren, is zich bewust van haar sociale verantwoordelijkheid, toont haar sterke engagement voor de duurzame ontwikkeling van haar activiteiten, en onderschrijft volledig de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Het Circuit van Spa-Francorchamps is een belangrijk economisch knooppunt dat bijdraagt ​​aan de invloed en aantrekkelijkheid van Wallonië en België, in eigen land en in het buitenland.

Het is de ambitie van het Circuit van Spa-Francorchamps om economische, sociale en ecologische meerwaarde te bieden aan de directe omgeving, maar ook om een ​​uniek ontspanningsaanbod aan te bieden en om zichzelf te profileren als een centrale speler in een echt ecosysteem.

Om deze doelstellingen te bereiken, zetten wij ons in om :

 • De milieueffecten van onze activiteiten te meten, te monitoren en te verminderen, op een manier die verder gaat dan de wettelijke verplichtingen en de verplichtingen waarin onze exploitatievergunning voorziet ;
 • Ons energieverbruik te verminderen en onze eigen energie te produceren ;
 • Een moderne en veerkrachtige infrastructuur te ontwikkelen ;
 • Te werken aan een lokale economische en sociale ontwikkeling ;
 • Het sorteren te verbeteren en de hoeveelheid geproduceerd afval te verminderen ;
 • De geluidsemissienormen voorzien in onze exploitatievergunning nauwgezet te monitoren en te respecteren ;
 • De natuurlijke omgeving van het Circuit te beschermen en de biodiversiteit te bevorderen ;
 • Onze belanghebbenden te betrekken en te respecteren ;
 • De interne en externe communicatie te verbeteren om al onze belanghebbenden te betrekken bij ons duurzaamheidsbeleid ;
 • De innovatie in motorsport en mobiliteit in het algemeen te ondersteunen ;
 • Het Circuit open te stellen voor de lokale gemeenschappen, en hen te betrekken bij projecten ontwikkeld door en/of vertrekkende vanop het Circuit van Spa-Francorchamps.

In het kader van het milieubeheer dat binnen het Circuit van Spa-Francorchamps wordt geïmplementeerd, streven we ernaar ons milieubeheersysteem voortdurend te verbeteren.

Om dit beleid in de praktijk te brengen en onze doelstellingen te bereiken, reken ik, als Algemeen directeur van het Circuit van Spa-Francorchamps, op de mobilisatie en actieve deelname van alle personeelsleden van het Circuit van Spa-Francorchamps, evenals op al onze belanghebbenden. 

 Amaury BERTHOLOME, Algemeen directeur  - December 2023

Enkele concrete voorbeelden van acties die reeds in werking zijn getreden :

 1. Het is de wens van het Circuit om de verschillende verbruiken (elektriciteit, verwarming, water, enz.) zo kort mogelijk op te volgen en deze zo veel mogelijk te verminderen. Het Circuit beschikt daarbij over een CO2-voetafdruk voor scope 1, scope 2 en scope 3. Er zijn heel wat maatregelen met een aanzienlijke impact genomen om het energieverbruik te verminderen:
 • De nieuwe Raidillon- en Endurance-tribunes werden gebouwd volgens zeer efficiënte energienormen. Hun gemiddelde warmteverliescoëfficiënten bedragen ​​respectievelijk 0,34 W/m².K en 0,36 W/m².K. Bovendien zijn deze tribunes voorzien van warmtepompen en is er uitsluitend LED-verlichting ;
 • Vrijwel het gehele terrein en de gebouwen zijn inmiddels voorzien van LED-verlichting. Daarnaast zijn op diverse doorgangspunten aanwezigheidsdetectoren geplaatst ;
 • De gebouwen en ruimtes die buiten het seizoen niet worden gebruikt, worden voortaan winterklaar gemaakt ;
 • De klanten van het Circuit worden gesensibiliseerd omtrent het rationeel gebruik van energie en de bescherming van het milieu. De contracten voorzien ook in sancties bij het niet-naleven van milieumaatregelen of bij flagrant niet-rationeel gebruik van voorzieningen.
 1. Sinds de start van het seizoen 2024 is er over het hele terrein een gloednieuw afvalsorteersysteem in werking getreden. Over het algemeen zullen 4 aparte bakken de 4 grote afvalstromen kunnen ontvangen: PMD, papier/karton, bioafval en restafval. Daarnaast zijn er containers voor gebruikte motorolie beschikbaar in de buurt van de stands en in de paddocks. Ten slotte zijn er op strategische punten ook containers voor glas, metaal, hout, enz. voorzien. Dit systeem gaat gepaard met duidelijke bewegwijzering, opgebouwd rond kleuren en logo's die begrijpelijk zijn voor alle klanten, leveranciers en toeschouwers die op het Circuit aanwezig zijn. Alle afvalstromen worden vervolgens ingezameld door ophalers die erkend zijn door het Waalse Gewest. Indien het type afval het toelaat, wordt er ook een recyclage/herwaardering voorzien.
 2. Het beheer van de geluidsemissies is een belangrijke uitdaging voor het Circuit van Spa-Francorchamps. Op dagen met beperkte geluidsemissies zal een statische controle van de geluidsemissie van het voertuig worden uitgevoerd voordat het de baan op gaat. Daarnaast worden de geluidsemissies van het Circuit gecontroleerd door geluidsniveaumeters van klasse 1 op het Circuit zelf, aan de F1-startlijn, en op twee specifieke locaties in de buurt: één in Francorchamps en de andere in Burnenville. Deze drie geluidsniveaumeters maken het mogelijk om de activiteit op de piste nauwkeurig te correleren met de niveaus gemeten door de twee permanente stations in de naburige dorpen. De opvolging en analyse van de geluidsmetingen wordt uitgevoerd door ATS (http://www.ats-acoustique.be/fr/), een onafhankelijk studiebureau erkend door het Waalse Gewest. De geluidsrapporten zijn beschikbaar op de website francorchamps-acoustiques.be. Elk voertuig dat de toegestane geluidslimieten niet respecteert, hetzij bij een statische controle of tijdens het rijden op het circuit, zal een rijverbod opgelegd krijgen. Ten slotte wordt door het Circuit jaarlijks een rapport opgesteld waarin de geluidsimpact van de activiteiten wordt geëvalueerd.
 3. Het Circuit van Spa-Francorchamps wil graag samenwerken met de lokale gemeenschappen. Met inachtneming van de wetgeving inzake overheidsopdrachten is meer dan 80% van de dienstverleners van het Circuit gevestigd in het Waalse Gewest. Het Circuit werkt ook samen met maatwerkbedrijven (ETA), met lokale verenigingen, en met scholen uit de regio om hen kennis te laten maken met het Circuit en de daar aanwezige beroepen, en dit vooral in samenwerking met het competentiecentrum Technifutur, enz.;
 4. Sinds enkele jaren heeft het Circuit sterk geïnvesteerd in zijn infrastructuur om de afwatering aanzienlijk te verbeteren, olie/benzineafscheiders te installeren, putten te inertiseren, bepaalde delen van de waterlopen op de site te kanaliseren, enz.
 5. Met het oog op de diversificatie van het activiteitenaanbod en het benadrukken van het natuurlijke patrimonium van het Circuit, werd in 2023 een wandeling met de naam ‘Circuitsp’Adventure’ ingehuldigd. Deze is gelegen in het hart van het Circuit, is toegankelijk voor alle doelgroepen, en biedt sport- en spelmodules voor kinderen. Deze wandeling loopt langs de Eau Rouge en voorziet verschillende aanduidingen over de fauna en flora die aanwezig zijn rondom het Circuit. Tijdens de Eeuwfeestwandeling kunnen bezoekers over het hele terrein van het circuit lopen en de geschiedenis ervan ontdekken aan de hand van negen helmen die men verspreid over de hele site aantreft. Panelen uitgerust met QR-codes geven de evolutie van het Circuit van Spa-Francorchamps weer, decennium na decennium, sinds de oprichting ervan in 1921. Ten slotte werkt het Circuit van Spa-Francorchamps, als belangrijke speler in de autosportwereld, nauw samen met missie H24, dat de ambitie heeft om tegen 2026 een ​​speciale categorie te creëren voor waterstofprototypes in het World Endurance Championship – WEC. Tijdens het WEC-evenement van 2023 legde het elektrische waterstofprototype vóór de officiële start van de race al enkele ronden af op het circuit. Daarnaast werd het voertuig ook nog eens tentoongesteld in een leuk en educatief themadorp, gewijd aan waterstof.
Ontdek

ook...

card-2

Pistedopen

card-3

Opleiding & verhuur van voertuigen

Toeristische tochten

Rondleiding-achter-de-schermen

De streek